Casimiro Eiger – człowiek trzech kultur: polskiej, żydowskiej i kolumbijskiej

Teresa Sońta-Jaroszewicz

Strona główna/Wydania papierowe/Biografie, Literaturoznawstwo/Casimiro Eiger – człowiek trzech kultur: polskiej, żydowskiej i kolumbijskiej

Cena:

60,00 

Warszawa 2021, s. 505, nlb. 1.

Rodzina Eigerów-Silbersteinów miała w Polsce wszystko. Kolekcjonowali sztukę i byli hojnymi mecenasami: niejeden biedny żydowski malarz mógł dzięki nim stać się artystą Wybuch II wojny światowej brutalnie zmiótł cały ich świat z powierzchni ziemi. Teresa Sońta-Jaroszewicz uratowała dla nas pamięć o nieznanym w Polsce, ocalonym przed Holokaustem ostatnim potomku rodu: Kazimierzu (1909-1987). Casimiro dla Kolumbijczyków był polskim arystokratą, który pokazał im, czym jest sztuka nowoczesna i nauczył ich cenić rodzimą twórczość. W tej fascynującej książce, którą czyta się jak najlepszą powieść, jest tułaczka żydowskich uchodźców, których statku nie chciał przyjąć żaden port w Nowym Świecie; jest egzotyka Karaibów; i jest, co najważniejsze, efekt pracy wybitnego krytyka, mecenasa sztuki, wizjonera, który to, czego nauczył się w Polsce i w Europie, wykorzystał w kolumbijskiej Bogocie, stolicy swojej nowej ojczyzny. Monografia jest owocem detektywistycznej wręcz pracy Autorki, wykonanej w licznych archiwach po obu stronach Atlantyku.

dr hab. August Grabski (Żydowski Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski)

 

Casimiro (Kazimierz) Eiger to postać z trzech światów: Polak, który nie chciał być Żydem, w ostatniej chwili uciekający przed Zagładą; obywatel akademickiej i artystycznej Europy, wreszcie Kolumbijczyk. Ten nietuzinkowy dziennikarz, krytyk literacki i artystyczny, jest z jednej strony wybitnym Polakiem szeroko znanym w Kolumbii, z drugiej postacią słabo znaną w kraju urodzenia. Autorka recenzowanej pracy składa w tej kwestii swój stanowczy i godny uznania sprzeciw. Robi to przy tym z erudycją biografa i znawstwem kolumbijskiej sztuki i literatury. W sumie otrzymujemy lekturę prawdziwie pasjonującą.

dr hab. Piotr Weiser (Żydowski Instytut Historyczny, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego)

 

Teresa Sońta-Jaroszewicz – doktorat z literaturoznawstwa obroniła na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Zainteresowania badawcze: Polacy i Żydzi pochodzenia polskiego w Ameryce Łacińskiej, dziennikarstwo, sztuka w kulturze krajów Ameryki Łacińskiej.

Casimiro Eiger – człowiek trzech kultur: polskiej, żydowskiej i kolumbijskiej

Teresa Sońta-Jaroszewicz

Strona główna/Wydania papierowe/Biografie, Literaturoznawstwo/Casimiro Eiger – człowiek trzech kultur: polskiej, żydowskiej i kolumbijskiej

Cena:

60,00 

Warszawa 2021, s. 505, nlb. 1.

Rodzina Eigerów-Silbersteinów miała w Polsce wszystko. Kolekcjonowali sztukę i byli hojnymi mecenasami: niejeden biedny żydowski malarz mógł dzięki nim stać się artystą Wybuch II wojny światowej brutalnie zmiótł cały ich świat z powierzchni ziemi. Teresa Sońta-Jaroszewicz uratowała dla nas pamięć o nieznanym w Polsce, ocalonym przed Holokaustem ostatnim potomku rodu: Kazimierzu (1909-1987). Casimiro dla Kolumbijczyków był polskim arystokratą, który pokazał im, czym jest sztuka nowoczesna i nauczył ich cenić rodzimą twórczość. W tej fascynującej książce, którą czyta się jak najlepszą powieść, jest tułaczka żydowskich uchodźców, których statku nie chciał przyjąć żaden port w Nowym Świecie; jest egzotyka Karaibów; i jest, co najważniejsze, efekt pracy wybitnego krytyka, mecenasa sztuki, wizjonera, który to, czego nauczył się w Polsce i w Europie, wykorzystał w kolumbijskiej Bogocie, stolicy swojej nowej ojczyzny. Monografia jest owocem detektywistycznej wręcz pracy Autorki, wykonanej w licznych archiwach po obu stronach Atlantyku.

dr hab. August Grabski (Żydowski Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski)

 

Casimiro (Kazimierz) Eiger to postać z trzech światów: Polak, który nie chciał być Żydem, w ostatniej chwili uciekający przed Zagładą; obywatel akademickiej i artystycznej Europy, wreszcie Kolumbijczyk. Ten nietuzinkowy dziennikarz, krytyk literacki i artystyczny, jest z jednej strony wybitnym Polakiem szeroko znanym w Kolumbii, z drugiej postacią słabo znaną w kraju urodzenia. Autorka recenzowanej pracy składa w tej kwestii swój stanowczy i godny uznania sprzeciw. Robi to przy tym z erudycją biografa i znawstwem kolumbijskiej sztuki i literatury. W sumie otrzymujemy lekturę prawdziwie pasjonującą.

dr hab. Piotr Weiser (Żydowski Instytut Historyczny, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego)

 

Teresa Sońta-Jaroszewicz – doktorat z literaturoznawstwa obroniła na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Zainteresowania badawcze: Polacy i Żydzi pochodzenia polskiego w Ameryce Łacińskiej, dziennikarstwo, sztuka w kulturze krajów Ameryki Łacińskiej.