Brazylia jako mocarstwo wschodzące

  • Red. naukowa: Marcin Florian Gawrycki

  • Rok: 2013
  • Liczba stron: 278
  • ISBN: 978-83-62171-55-2
    978-83-60875-45-2

  • pobierz POBIERZ FRAGMENT KSIĄŻKI  

■ Produkt jest dostępny

Ilość:

Cena: 35 PLN

Brazylia jest krajem, który powinien być bliski sercu każdego Polaka. Nie bez powodu przecież od drugiej połowy XIX wieku wielu naszych rodaków wyjeżdżało tam szukać swojej drugiej ojczyzny. Obecnie Polonia w Brazylii liczy około dwóch milionów osób.

Z perspektywy Polski, Brazylia cały czas postrzegana jest jako egzotyczne miejsce na ziemi, kojarzące się przede wszystkim z rajskimi plażami, sambą, piłką nożną czy swobodą obyczajową. Potem przychodzą skojarzenia o biedzie, favelach, przemocy czy nierównościach społecznych. Nasze miejsce w środku Europy – członka Unii Europejskiej i rozwiniętej Północy – każe nam często patrzeć na Brazylię z nieco paternalistycznej perspektywy, zapominając, że jeden brazylijski stan São Paulo ma większą gospodarkę niż cała Polska.
 

W naszym kraju dużo się pisze o Chińskiej Republice Ludowej, a ostatnio także Indiach, jako mocarstwach wschodzących, które coraz bardziej zdecydowanie zaznaczają swoje miejsce na arenie międzynarodowej, z których głosem trzeba się liczyć. O Brazylii w tym kontekście nie pisze się prawie nic. A szkoda, bo Brazylia weszła na przyśpieszoną ścieżkę rozwoju społeczno-gospodarczego, która sprawia, że nie jest już aspirantem do lepszej pozycji międzynarodowej, ale najważniejsze państwa świata zdają sobie sprawę, że dłużej tego kraju nie da się ignorować. Brazylia jest mocarstwem o globalnych ambicjach i globalnych interesach, które dołącza do grona potęg światowych. Niniejsza publikacja ma pomóc polskiemu czytelnikowi w zrozumieniu tego procesu.
 

Wspomniałem o tym, że Polonia w Brazylii jest bardzo silna, czego z pewnością nie można powiedzieć o ChRL czy Indiach. Może zatem warto zdać sobie sprawę z obecnej pozycji międzynarodowej Brazylii, a potem spróbować wykorzystać wielowiekową tradycję (głównie dobrych) kontaktów, żeby zacieśnić relację z państwem, które ma coś do powiedzenia w świecie i współpraca z nim może przynieść obopólne korzyści? Także tej idei służyła niniejsza książka, która, mamy nadzieję, w pewnym stopniu przyczyni się do lepszego zrozumienia w Polsce współczesnej Brazylii.
 

Marcin Florian Gawrycki

Spis treści

Brazylia jako mocarstwo – WPROWADZENIE (Marcin Florian Gawrycki)

ROZDZIAŁ I: Geopolityczne podstawy brazylijskiej mocarstwowości
(Marcin Florian Gawrycki)

Brazylijskie koncepcje geopolityczne
Geopolityczne idee Golbery’ego do Couto e Silvy
Koncepcja „brazylijskiego archipelagu”
Brazylia jako hegemon w Ameryce Łacińskiej
Koncepcja „półokręgów światowych”
Barganha leal – idea sojuszu brazylijsko-północnoamerykańskiego
Myśl geopolityczna Carlosa de Meiry Mattosa
Wizja „tropikalnej cywilizacji”
Idea wspólnoty luzo-brazylijskiej
Brazylia jako mocarstwo globalne
Geopolityka a mocarstwowe aspiracje Brazylii

ROZDZIAŁ II: Motywy potęgi w brazylijskiej tożsamości narodowej
(Stanisław Barański)

Definicja i konceptualizacja tożsamości
Geneza nowoczesnej brazylijskości
Tożsamość współczesnego Brazylijczyka
Natura i terytorium
Rola historii
Tożsamość lokalna i latynoamerykańska
Wizja przyszłości jako element tożsamości
Futbol jako istota brazylijskości
Problemy społeczne
Mocarstwowość a tożsamość narodowa

ROZDZIAŁ III: Decentralizacja i demokratyzacja Brazylii – początek nowej drogi
(Kinga Oliwia Brudzińska)

Transformacja demokratyczna kraju
Proces decentralizacji Brazylii
Polityka promowania demokracji
Konsolidacja i wyzwania demokracji w Brazylii

ROZDZIAŁ IV: Strategie rozwoju Brazylii
(Marcin Stachlewski)

Zarządzanie kryzysem w latach osiemdziesiątych XX wieku
Ku ortodoksji neoliberalnej i strategii proeksportowej – transformacja gospodarki w latach 1990–2002
Łączenie niepołączalnych? – ortodoksja makroekonomiczna i transformacja społeczna w latach 2003–2010
Wyzwania stojące na drodze wschodzącego mocarstwa

ROZDZIAŁ V: Brazylia–USA: od „niepisanego sojuszu” do partnerstwa?
(Anita Oberda-Monkiewicz)

Tworzenie podstaw brazylijsko-północnoamerykańskiego sojuszu
Poszukiwanie nowego modelu współpracy dwustronnej
Sojusznicy czy partnerzy? – Brazylia i USA w świecie pozimnowojennym
Stosunki polityczne
Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa
Wymiar gospodarczy
Polityka energetyczna
Brazylia – kluczowy gracz Ameryki Łacińskiej

ROZDZIAŁ VI: BRICS – przejawy brazylijskiej mocarstwowości w procesie kształtowania nowego ładu międzynarodowego
(Anna Grzywacz)

Znaczenie BRICS w stosunkach międzynarodowych
Nieformalna instytucjonalizacja BRICS
BRICS jako przeciwwaga dla Zachodu
Brazylia w BRICS – między Północą a Południem
BRICS, Brazylia i jej mocarstwowe aspiracje

ROZDZIAŁ VII: Relacje Unia Europejska – Brazylia: od „zauroczenia” do „strategicznego” związku formalnego
(Marika Kosiel)

Koncepcja partnerstw strategicznych UE
Unijne policy mix wobec Brazylii
Unia Europejska z perspektywy brazylijskiej
Promowane wartości w polityce UE i Brazylii
Kierunki rozwoju dalszej współpracy

ROZDZIAŁ VIII: Mocarstwowe aspiracje Brazylii w kontekście regionalnym
(Jarosław Spyra)

Geneza i cele brazylijskiej polityki zagranicznej
Redefinicja polityki zagranicznej po zimnej wojnie
Interesy Brazylii w Ameryce Południowej i ich realizacja
Perspektywy brazylijskiej polityki wobec Ameryki Południowej

ROZDZIAŁ IX: Meksyk i Brazylia – rywale o prymat mocarstwa latynoamerykańskiego
(Beata Arcyz-Lebiedzińska)

Między rywalizacją a próbą współpracy
Polityka zagraniczna Meksyku i Brazylii
Rywalizacja Meksyku z Brazylią w kontekście tworzenia bloków regionalnych
Meksyk i Brazylia w kontekście reformy ONZ
Od statusu mocarstwa regionalnego do mocarstwa globalnego

ROZDZIAŁ X: Brazylijskie „odkrywanie” Starego i Nowego Świata. Azja Wschodnia w polityce zagranicznej Brazylii
(Anna Grzywacz)

Rozwój współpracy brazylijsko-japońskiej
Brazylia i ASEAN
Relacje Brazylii z wybranymi państwami Azji Południowo-Wschodniej
Relacje Brazylii z Singapurem
Relacje Brazylii z Indonezją
Relacje Brazylii z Filipinami
Zaangażowanie Brazylii w Timorze Wschodnim
Brazylia jako mocarstwo z perspektywy Azji Wschodniej

ROZDZIAŁ XI: Brazylia jako lider pomocy na linii Południe–Południe. Casus Afryki
(Janina Petelczyc)

Wzrost gospodarczy i społeczny
Wzmocnienie relacji z Afryką
Brazylia jako pośrednik między Północą a Południem
Pomoc Brazylii na tle działań innych państw
Brazylia jako dostawca pomocy dla państw Afryki
Programy społeczne wzorowane na Bolsa Família w krajach Afryki
Rosnąca rola Brazylii

ROZDZIAŁ XII: Udział Brazylii w misji stabilizacyjnej na Haiti w kontekście jej mocarstwowych aspiracji
(Katarzyna Cholewińska, Tomasz Rudowski)

Geneza brazylijskiego zaangażowania na Haiti i tło konfliktu
Brazylia w MINUSTAH w latach 2004–2012
Rola Brazylii na Haiti po trzęsieniu ziemi z 2010 roku
Percepcja i recepcja brazylijskiego zaangażowania na Haiti
Brazylijskie peacekeeping – niekonwencjonalne podejście do utrzymywania pokoju

ROZDZIAŁ XIII: „Miękkie” mocarstwo: sport jako źródło soft power w Brazylii
(Adam Traczyk)

Piłkarski soft power: od Pelégo do Marty
Igrzyska w Rio de Janeiro: symbol potęgi
Przyszłość wreszcie nadeszła?

ROZDZIAŁ XIV: Brazylijski przywódca przełomu wieków
(Jowita Mikołajczyk)

Latynoamerykańskie modele przywództwa
Uwarunkowania przywództwa brazylijskiego
Brazylijscy liderzy w działaniu
Osobowość przywódców
Brazylijski mąż stanu – profil przywódcy
 POWRÓT


Katalog

Historia Małych Antyli
Cena: 35.00 zł


Historia Trynidadu i Tobago
Marcin Florian Gawrycki

Cena: 35.00 zł
Cena katalogowa: 35.00

Już wkrótce...

NetSoftware
2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone
facebook