Przesłanie / Mensagem

  • Autor:Fernando Pessoa
  • Wstęp: Henryk Siewierski
  • Przekład: Agostinho da Silva, Henryk Siewierski
  • Rok: 2006
  • Liczba stron: 144
  • ISBN: 83-60093-05-9
    83-920190-4-0

  • pobierz POBIERZ FRAGMENT KSIĄŻKI  

■ Produkt niedostępny

Ze wstępu:
 
W poemacie epicko-lirycznym Mensagem (orędzie, przesłanie), opublikowanym w 1934 roku, Pessoa stworzył wizję dziejów Portugalii, w której kluczową pozycję zajmuje odczytany na nowo mesjanistyczny mit króla Sebastiana. To jedyne opublikowane w formie książkowej za życia poety dzieło pisane w języku portugalskim składa się z 44 wierszy, przedstawiających w swej emblematycznej kompozycji symboliczno-alegoryczny rodowód Portugalii. Przenika go duch poetyckiej i ezoterycznej asymilacji znaków historii. Mensagem dzieli się na trzy, epicko i dramatycznie ze sobą powiązane części: „Herb”, „Morze Portugalskie” i „Encoberto” (ukryty, niewidoczny, tajemniczy). Schemat kompozycyjny pierwszej części odpowiada pięciu elementom herbu portugalskiego („Pola”, „Zamki”, „Piątki”, „Korona”, „Godło”), a wypełniają go wiersze poświęcone faktom i postaciom mitycznym oraz historycznym, określającym kształtowanie się przestrzeni i tożsamości narodu portugalskiego u zarania jego dziejów. Część druga („Morze Portugalskie”) przedstawia realizację misji narodu portugalskiego, określonej tu jako possessio maris i budowanie imperium. Jednakże powołaniem Portugalii jest budowa takiego imperium, które nie będzie miało charakteru ziemskiego mocarstwa. Dlatego też trzecia część („Encoberto”) zapowiada podjęcie przez Portugalię misji budowania „Piątego Imperium” - pax in excelsis - w formie określonej poprzez symbole sebastianizmu.
 
Henryk Siewierski

 

Recenzje:

Ewa Łukaszyk, „Bóg chce, człek marzy, a dzieło się rodzi”, Znak, nr 9 (616), wrzesień 2006, ss. 178-182.
Anna Kalewska, „Przesłanie”, Twórczość, nr 8 (741), sierpień 2007, ss. 128-130.
Janusz Drzewucki, „Mensagem/Przesłanie”, Książki. Magazyn Literacki, nr 7, lipiec 2006, s. 44-45.
Janusz Drzewucki, „Co to znaczy być Portugalczykiem”, Rzeczpospolita, nr 128 z 5-6 VIII 2006, s. 17.
 POWRÓT


Katalog

Historia Małych Antyli
Cena: 35.00 zł


Historia Trynidadu i Tobago
Marcin Florian Gawrycki

Cena: 35.00 zł
Cena katalogowa: 35.00

Już wkrótce...

NetSoftware
2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone
facebook