Ekopoetyka / Ecopoética / Ecopoetics

  • Autor:Julia Fiedorczuk, Gerardo Beltrán
  • Rok: 2015
  • Liczba stron: 288
  • ISBN: 978-83-7901-078-3

  • pobierz POBIERZ FRAGMENT KSIĄŻKI  

■ Produkt jest dostępny

Ilość:

Cena: 30 PLN

Praktyka ekopoezji wiąże się z pisaniem i czytaniem poezji, choć nie ogranicza się do tych czynności. Niniejszy esej stanowi swoistą „obronę poezji”: przekonujemy, że dziedzina ta może być źródłem wiedzy i mądrości, a także iż obdarzona jest żywotną mocą stwórczą. Poezja to ćwiczenie wyobraźni. Jak pisze Brenda Hillman, „poezja umożliwia umysłowi bezpośredni kontakt z niewiarygodną dziwnością świata”.

La práctica de la ecopoética está asociada, aunque no exclusivamente, a la escritura y la lectura de poesía. Así, este ensayo es en parte una “defensa de la poesía” en la que sostenemos que la poesía puede ser tanto una forma de conocimiento y sabiduría, como una fuerza creativa vital. Nuestra propuesta es concebir la poesía como ejercicio de la imaginación. Citando de nuevo a Brenda Hillman, “la poesía permite a la mente entrar en contacto con la imposible extrañeza de todo”.

The practice of ecopoetics is associated with, though not limited to, the writing and reading of poetry. Thus, this essay is in part a “defence of poetry” in which we argue that poetry can be a source of knowledge and wisdom as well as a vital creative force. We propose that poetry is the exercise of the imagination. To quote Brenda Hillman again, “poetry allows the mind to come into contact with the impossible oddness of everything.”

Julia Fiedorczuk - poetka, pisarka, tłumaczka, krytyczka literacka, wykładowczyni w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowała kilka tomów wierszy, utworów prozatorskich i eseistycznych, ostatnio powieść Nieważkość  (Marginesy, 2015) i esej Cyborg w ogrodzie: wprowadzenie do ekokrytyki (Katedra, 2015). Naukowo zajmuje się związkami między literaturą a ekologią. Jest członkinią ASLE (Association for the Study of Language and the Environment).
 
Julia Fiedorzuk - poeta, escritora, crítica literaria y profesora del Instituto de Filología Inglesa de la Universidad de Varsovia. Ha publicado varios libros de poesía, prosa y ensayo, recientemente la novela  Nieważkość(Marginesy, 2015) y la introducción a la ecocrítica:  Cyborg w ogrodzie: wprowadzenie do ekokrytyki (Katedra, 2015). Su trabajo académico se centra en la relación entre literatura y ecología. Miembro de ASLE (Association for the Study of Language and the Environment).
 
Julia Fiedorczuk - poet, writer, translator, literary critic and lecturer at the Institute of English Studies, Warsaw University. She has published several volumes of poetry, fiction and essays, most recently the novel Nieważkość (Marginesy, 2015) and a critical introduction to ecocriticism: Cyborg w ogrodzie: wprowadzenie do ekokrytyki (Katedra, 2015). In her academic work she focuses on the relationships between literature and ecology. Member of ASLE (Association for the Study of Language and the Environment).
 


Gerardo Beltrán - poeta, tłumacz i wykładowca w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskch Uniwersytetu Warszawskiego. Tłumaczy przede wszystkim z polskiego,
litewskiego i jidysz. Naukowo zajmuje się przekładem poetyckim i audiowizualnym, a także związkami między jezykiem poetyckim, ekologią a nauką. Jest członkiem ASLE (Association
for the Study of Language and the Environment) i meksykańkiego Narodowego Systemu  Twórców Sztuki (SNCA).
 
Gerardo Beltrán - poeta, traductor y profesor del Instituto de Estudios Ibéricos de la Universidad de Varsovia. Traduce principalmente del polaco, del lituano y del yídish. Su trabajo académico se centra en la traducción de formas poéticas y audiovisuales, así como en la relación entre el lenguaje poético, la ecología y la ciencia. Miembro de ASLE (Association for the Study of Language and the Environment) y del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México (SNCA).
 
Gerardo Beltrán - poet, translator and lecturer at the Institute for Iberian and Latin American Studies, Warsaw University. He translates mainly from Polish, Lithuanian and Yiddish. In his academic work he focuses on the problems of poetic and audiovisual translation, as well as on the relationships between poetic language, ecology and science. Member of ASLE (Association for the Study of Language and the Environment) and of the National System of Art Creators (SNCA – Mexico).        
  POWRÓT


Katalog

Historia Małych Antyli
Cena: 35.00 zł


Historia Trynidadu i Tobago
Marcin Florian Gawrycki

Cena: 35.00 zł
Cena katalogowa: 35.00

Już wkrótce...

NetSoftware
2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone
facebook