Piórem i czynem. Kazimierz Warchałowski (1872-1943) - pionier osadnictwa polskiego w Brazylii i Peru

Piórem i czynem
Piórem i czynem
 • Autor:Jerzy Mazurek
 • Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Stemplowski
  prof. dr hab. Romuald Turkowski
 • Okładka: twarda
 • nośnik: druk
 • Rok: 2013
 • Liczba stron: 464
 • ISBN: 978-83-7901-005-9
  978-83-60875-65-0

 • pobierz POBIERZ FRAGMENT KSIĄŻKI  

■ Produkt jest dostępny

Ilość:

Cena: 40 PLN

Jerzy Mazurek (ur. 1961) jest historykiem i mieszka w Warszawie. W 1988 roku uzyskał tytuł magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, w 1991 – magistra historii, a w 2006 roku stopień doktora w zakresie nauk humanistycznych. Obecnie jest  wicedyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, a także adiunktem w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich  Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii Brazylii oraz w dziejach obecności polskiej w krajach Ameryki Łacińskiej. Swoje pasje związane z iberyjskim i iberoamerykańskim obszarem kulturowym, przede wszystkim zaś z jego polskimi kontekstami, realizuje w serii wydawniczej „Biblioteka Iberyjska”, której jest wydawcą i redaktorem.


Dr Jerzy Mazurek, autor cenionych publikacji o wychodźstwie z historycznych ziem państwa polskiego do Ameryki Południowej i stosunku polskiego ruchu ludowego do tego zjawiska, daje nam tym razem biografię Kazimierza Warchałowskiego, Polaka z Kresów i aktywnego przedsiębiorcy-promotora polskiego osadnictwa rolnego w Brazylii i Peru. To dzieło oryginalne i pierwsza taka biografia w naszej literaturze.
 

Książka oparta jest na imponującym zasobie źródeł archiwalnych, polskich i zagranicznych, na prasie i wyczerpującym zbiorze opracowań naukowych. Przypadająca na czterdzieści lat pierwszej połowy XX w., pełna sukcesów i porażek działalność Warchałowskiego osadzona została w społecznych, politycznych i gospodarczych kontekstach polskich, europejskich, latynoamerykańskich; w burzliwej epoce wojen i kryzysów światowego kapitalizmu. Ciekawa i wielowątkowa narracja czyni z tej książki lekturę nie tylko dla specjalistów. Ale to nie jest egzotyczna opowieść o przygodach w ciepłych krajach. Czytelnicy uzmysłowią sobie podobieństwa i różnice między nimi a pokoleniem tak niedawno jeszcze obecnym, dramatyczną różnicę między epokami, fundamentalną zmianę społeczną, dostrzegą różnice losów polskich emigrantów w pokoleniach od naszych pradziadków do młodych Polaków dzisiaj, lepiej zrozumieją przemiany państwa polskiego.

fragment recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Ryszarda Stemplowskiego
 

Jerzy Mazurek dokonał dogłębnej kwerendy źródłowej i skomponował wyrazisty portret Kazimierza Warchałowskiego – działacza próbującego realizować polskie marzenia kolonialne na gruncie latynoamerykańskim. Przedsięwzięcia i twórczość pisarska ideowego pioniera osadnictwa ukazane zostały na tle losów chłopów polskich, zmuszonych do opuszczenia kraju w poszukiwaniu chleba. Ludzie ci musieli wtopić się w nową rzeczywistość, a podtrzymywanie w nich pamięci o polskich korzeniach rzutowało negatywnie na nieuchronny i nieodzowny proces asymilacji. Biografia Warchałowskiego autorstwa Jerzego Mazurka znakomicie wpisuje się w polską historiografię polonijną i stanowić będzie inspirację do podjęcia podobnych badań odnośnie Polonii w innych rejonach świata.
 

fragment recenzji wydawniczej prof. dr hab. Romualda Turkowskiego
 
Recenzja: Marcin Kula, Jerzy Mazurek, Piórem i czynem. Kazimierz Warchałowski (1872–1943) – pionier osadnictwa polskiego w Brazylii i Peru, Biblioteka Iberyjska, Warszawa 2013, s. 469, "Studia Migracyjne - Przeglą Polonijny", rok XL - 2014 - z. 4 (154), s. 139-143.
 POWRÓT


Katalog

Historia Małych Antyli
Cena: 35.00 zł


Historia Trynidadu i Tobago
Marcin Florian Gawrycki

Cena: 35.00 zł
Cena katalogowa: 35.00

Już wkrótce...

NetSoftware
2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone
facebook